Het Complex Project Oostelijke Verbinding heeft als doelstelling het oostelijk traject van het Haventracé te realiseren om zo het het doorgaand verkeer en de hoofdomsluiting van de haven zoveel mogelijk om de stad te leiden.
Endeavour zal samen overheden, middenveld, burgerbewegingen en bewoners op zoek gaan naar een tracé waarbij omgevingskwaliteit, klimaatrobuustheid en leefbaarheid centraal staan.
Waar
Provincie Antwerpen
Wanneer
2022
Voor
Agentschap Wegen en Verkeer
Met
Buur (part of Sweco), shaved monkey, TML, Kenter, Zwarts & Jansma & the Urban Studies Institute
Team
Jakob, Tim