De idee voor het ICON projectvoorstel kwam voort uit een verzoek van Groep Van Roey aan VITO voor een opportuniteit waarbij GVR de idee onderzocht om een inbreidingsproject te gebruiken als initiator om de hele buurt te betrekken bij een ontwikkeling voor een Positief Energie District.
In de praktijk stuitte de idee al snel op algemene en meer specifieke grenzen en obstakels van verschillende kanten van het spectrum en betrokken belanghebbenden.
Endeavour onderzoekt samen met KUL (BEE) de gedrags- en sociologische onzekerheden die opduiken bij de realisatie van energiepositieve wijken.
Het algemene doel van het project is nieuwe gegevens en innovatieve gegevensanalyse- en modelleringstechnieken in te brengen op het gebied van de PED-ontwikkeling en aldus nieuwe kennis en wetenschappelijk inzicht te genereren met betrekking tot de talrijke risico's die verbonden zijn aan PED-ontwikkelingen, ter ondersteuning van het besluitvormingsproces van de betrokken marktspelers.
Waar
Vlaanderen
Wanneer
2022-2024
Voor
Flux50
Met
VITO/Energyville, Groep Van Roey, Rebel, DLA Piper, Stebo en KUL
Team
Sophie, Tim