De stad hasselt heeft ons en Atelier Romain gevraagd om een toekomstplan voor de stadswijk Runkst op te maken. Het is één van de meest diverse en stedelijke wijken van de stad maar kampt met een aantal uitdagingen. De laatste 10 jaar is er veel veranderd in de wijk, zo er zijn veel jonge gezinnen bijgekomen maar bepaalde infrastructuur en voorzieningen ontbreken waardoor er nog vaak op het stadscentrum wordt teruggevallen.
Het doel is om tot een toekomstplan te komen dat bestaat uit een ruimtelijk kader dat vertrekt vanuit specifieke wijkbrede ambities en een ontwikkelingsagenda met concrete acties en dit in nauwe samenwerking met de diverse stedelijke diensten.
Binnen de wijk identificeerden we samen met de stad 6 hefboomplekken: locaties waar opportuniteiten liggen om aan een toekomstvisie te bouwen en de wijkbrede ambities te vertalen in projecten.
Om de kennisdeling tussen de diverse stedelijke diensten te bevorderen organiseerden we doordenksessies per hefboomplek. Tijdens deze sessies faciliteerde Endeavour de dialoog op basis van kaartmateriaal en ruimtelijke scenario’s aangebracht door Atelier Romain. Deze inzichten worden op buurtmomenten met bewoners gedeeld zodat ook zij kunnen reageren en aangeven wat ze belangrijk vinden om hun wijk toekomstbestendiger te maken.
Waar
Hasselt
Wanneer
2022-2023
Voor
Stad Hasselt
Met
Atelier Romain
Team
Hanne, Sophie