De druk op de openbare ruimte in de stad neemt toe en de inrichting en heraanleg ervan zorgt steeds opnieuw voor spanningen en leefbaarheidsproblemen.
Daarom is het belangrijk dat er op voorhand met verschillende stadsdiensten vanuit verschillende ooghoeken wordt nagedacht over de impact van ingrepen in de publieke ruimte ruimte.
Endeavour bekijkt samen met de preventiedienst, dienst stedenbouw en de Gentse stadsbouwmeester hoe adviesrondes en overleggen rond nieuwe projecten beter tot eenduidig advies kunnen komen.
We starten daarom met alle betrokken diensten een proces om ruimte te creƫren voor dialoog en pragmatische samenwerkingen.
Waar
Gent
Wanneer
2022
Voor
Stad Gent
Team
Jakob, Tim